• Mr Download creo 4.0. Amol Vyavaharkar
 • Mr. Sagar Shanbhag
 • Ms. Aditi Humraskar
 • Ms. Megha Shetty
 • Ms. Darshana Kadam
 • Mr. Shubham Gandhe
 • Ms New Palace Type. Siddhi Bhosle
 • Ms. Sonal Rote
 • Pratik Shitole
 • Priya Nadar
 • Abhishek Shetty
 • Shreyansh Hosalkar
 • Yashraj Marwa
 • Khushbu Nutani
 • Prathmesh Gavli
 • Omkar Vilankar
 • Tejal Dhuri